top of page
Construction Cranes
Rough Surface

אודות ד.א.פ ישראל הנדסה אזרחית בע"מ

חברת הבקרה ההנדסית המובילה בתחום הבינוי והפיתוח.

על החברה

כל יום הוא יצירה מחדש

החברה הוקמה בשנת 1999 ועוסקת מזה שנים במגוון עבודות בתחומי ההנדסה האזרחית: בניה ציבורית, כבישים ותשתיות, מבני מגורים, מבנים עתירי מערכות, בנייה לשימור, טיפול בתכניות בניין עיר ועוד.

בקרה וביקורת הנדסית

החברה מתמחה בביצוע בקרות הנדסיות על מכרזי בניה ותשתית במסגרתן מבצעת בקרה הדוקה על מסמכי התכנון המפורט לרבות בדיקת תוכניות, מפרטים, כתבי כמויות ומסמכי החוזה כמו כן מבצעת החברה בקרת כמויות לפרוייקטים ואת עריכת המכרז. בשלב הביצוע, מספקת החברה ללקוחותיה שירותי בקרת ביצוע וכן בקרת חשבונות קבלנים, חלקיים וסופיים.

ניהול פרויקטים

ניהול הפרויקטים מושתת על ניסיון רב שנים ושילוב מגוון בין תכנון, ניהול, פיקוח, בקרה וביקורת. העובדה שהצוות הניהולי התנסה וממשיך להיות מעורב גם בעשייה וגם בבקרה, רק משביחה ומשפרת עם השנים את איכות הניהול.

D.I.F – NEW YORK

לאור התמחות החברה בבקרות פרוייקטים הנדסיים, בינואר 2014 הוקמה חברה אחות בארצות הברית. D.I.F – New York פועלת מול המגזר הפרטי והציבורי ובין לקוחותיה חברת MTA CC (חברת ניהול הבניה של הרכבת התחתית בעיר ניו יורק) חברות קמעונאות ויזמים מהמגזר הפרטי. החברה פועלת באמצעות מהנדסים אמריקאים ומהווה מכפיל כוח לד.א.פ ישראל בנסיון הבינלאומי הנרכש.

הנהלה

mg02.jpg

חי בר-און

בעלים/מנכ"ל

mg01.jpg

אילן פדר

בעלים

Arel01.jpg

הראל מנור

P.M.O

avimasas01.jpg

אבי מסס

בקר הנדסי

mg04.jpg

אלון רייך

מהנדס ראשי

vlad-1.jpg

ולדימיר דונסקוי

בקר הנדסי

mg03.jpg

נסי אבינועם

ראש מחלקת בקרה

ניזאר סמרי.jpg

ניזאר סמרי

בקר הנדסי

rashadzahalka02.jpg

ראשד זחלקה

בקר הנדסי

אור יששכר.jpg

אור יששכר

בקר הנדסי

bottom of page